Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

| Νέα του Δήμου
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής προκηρύσσει την κάλυψη με επιλογή, από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, με μυστική ψηφοφορία, της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.  

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software