Συμπαραστάτης ΔΗΜΟΤΗ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

| Νέα του Δήμου
Συμπαραστάτης ΔΗΜΟΤΗ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 7 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/9.08.2019 Τεύχος Α΄) με τις οποίες επανήλθε σε ισχύ το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 88/7.6.2010 Τεύχος Α΄) με το οποίο θεσπίστηκε και εξειδικεύτηκε ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

 προκηρύσσει την κάλυψη με επιλογή, από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, με μυστική ψηφοφορία, της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Ως Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθ. 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι κατέχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής Νομικών ή Πολιτικών επιστημών ή Δημόσιας Διοίκησης ή Οικονομικών και επαγγελματική εμπειρία στον τομέα των αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημόσιας Διοίκησης που αποδεικνύεται με αξιόλογη αιρετή ή επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία σε αντικείμενα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ και της Δημόσιας Διοίκησης.

Ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/2010, για τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986.

Ως Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός Δήμου, Περιφέρειας ή Βουλευτής.

Η θητεία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης θα πρέπει να υποβάλλουν την υποψηφιότητα τους μαζί με τα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν τα προσόντα τους και την έλλειψη κωλυμάτων και ασυμβίβαστων είτε στο e-mail του Δημοτικού Συμβουλίου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) είτε κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής η οποία θα εισαχθεί ως θέμα ημερήσιας διάταξης στην τακτική συνεδρίαση στις 09-05-2022 ημέρα Δευτέρα στις 18.00. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί είτε στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Μεσογείων 415-417), είτε στο ΕΠΑ.Λ. Αγίας Παρασκευής, ανάλογα με τις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν τη δεδομένη χρονική στιγμή και θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση.

Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Παρασκευής, στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου (Μεσογείων 415-417).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ

 

  

                                   

               

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software