Παράταση εγγραφών σε δημόσια νηπιαγωγεία και δημοτικά

| Νέα του Δήμου
Παράταση εγγραφών σε δημόσια νηπιαγωγεία και δημοτικά

Σας γνωρίζουμε ότι οι εγγραφές μαθητών/μαθητριών στα δημόσια νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της χώρα μας, παρατείνονται μέχρι και τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022.

Οι εγγραφές σε νηπιαγωγεία αλλά και στην Α’ τάξη του δημοτικού αφορούν το σχολικό έτος 2022-2023 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών

(proti-eggrafi.services.gov.gr).

Στα νηπιαγωγεία εγγράφονται παιδιά που γεννήθηκαν το 2017 και το 2018.

Στην Α’ τάξη του δημοτικού σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/μαθήτριες που γεννήθηκαν το 2016.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software