Ανακοίνωση εγγραφών Δημοτικών σχολείων

| Νέα του Δήμου
Ανακοίνωση εγγραφών Δημοτικών σχολείων

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι αιτήσεις για την εγγραφή μαθητών/μαθητριών που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά στην Α’ τάξη του Δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2022-2023, πραγματοποιούνται από 1 έως 20 Μαρτίου 2022.

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας.

Κατά το σχολικό έτος 2022-2023 στην Α’ τάξη του Δημοτικού σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/μαθήτριες που γεννήθηκαν από 1/1/2016 έως και 31/12/2016.  

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software