Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής, έτους 2021

| Νέα του Δήμου
Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής, έτους 2021

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κα Ευπρεπεία Καψοκεφάλου,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καλεί τους Δημοτικούς Συμβούλους να προσέλθουν σε   Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Σώματος που θα πραγματοποιηθεί στο 2ο ΕΠΑΛ Αγίας Παρασκευής (Παπαφλέσσα 17), στις 30-03-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα  18.00 με θέμα:

 «Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής, έτους 2021»

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software