Ανακοίνωση Δήμου Αγίας Παρασκευής (διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος)

| Νέα του Δήμου
Ανακοίνωση Δήμου Αγίας Παρασκευής (διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος)

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει τη διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος διενέργειας επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη μακροχρόνια μίσθωσή του.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software