Ανακοίνωση διενέργειας δημοπρασίας

| Νέα του Δήμου
Ανακοίνωση διενέργειας δημοπρασίας

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση και λειτουργία της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software