Επαναλειτουργία ΚΕΠ

| Νέα του Δήμου
Επαναλειτουργία ΚΕΠ

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει πως η μετεγκατάσταση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στα νέα του γραφεία (Μεσογείων 419, μπροστά από τα παλιά γραφεία) ολοκληρώθηκε και από σήμερα το πρωί λειτουργεί και πάλι κανονικά.  

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software