Δια ζώσης μαθήματα και πάλι στο 2ο Γυμνάσιο

| Νέα του Δήμου
Δια ζώσης μαθήματα και πάλι στο 2ο Γυμνάσιο

Οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου της πόλης μας, από αύριο Δευτέρα 07.02.2022, επιστρέφουν στις τάξεις τους. 

Το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί στο δίκτυο του ρεύματος προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές με αποτέλεσμα τα συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ που εργάστηκαν για την αποκατάστασή του να χρειαστούν περισσότερο χρόνο από τον αναμενόμενο. 

Η ΔΕΔΔΗΕ ενημέρωση τον Δήμο πως η βλάβη έχει αποκατασταθεί πλήρως, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από την αυτοψία που πραγματοποίησε η Τεχνική Υπηρεσία. 

Ακολούθως η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή αποκατέστησε άμεσα τις περισσότερες από τις ζημιές που είχαν προληθεί από τη βλάβη στο δίκτυο, έτσι ώστε η επιστροφή των μαθητών στο σχολείο τους να γίνει χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. 

Παράλληλα οι άνθρωποι της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής συνεχίζουν τις εργασίες έτσι ώστε τις επόμενες ημέρες να έχουν ξεπεραστεί όλα τα προβλήματα που ποροέκυψαν το προηγούμενο διάστημα. 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software