Πρόσθετη παρέμβαση του Δήμου Αγίας Παρασκευής υπέρ των κατοίκων του που υπέστησαν ζημιές από τις διακοπές ρεύματος

| Νέα του Δήμου
Πρόσθετη παρέμβαση του Δήμου Αγίας Παρασκευής υπέρ των κατοίκων του που υπέστησαν ζημιές από τις διακοπές ρεύματος

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει πως θα υποστηρίξει και θα ενισχύσει τους δημότες/κατοίκους οι οποίοι υπέστησαν ζημίες από τις διακοπές ρεύματος κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «ΕΛΠΙΔΑΣ» και επιθυμούν να αιτηθούν αποζημιώσεων κατά των υπευθύνων, με το δραστικό δικαστικό μέσο των παρεμβάσεων υπέρ τους, στο αρμόδιο δικαστήριο που θα εκκρεμεί η αγωγή τους.

Προς τούτο, καλούμε όλους τους δημότες/κατοίκους που τελικώς θα προσφύγουν στην Δικαιοσύνη, να κοινοποιήσουν τις αγωγές τους προς τον Δήμο Αγίας Παρασκευής ώστε να λάβουμε γνώση και να ασκήσουμε παρέμβαση.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software