Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου

| Νέα του Δήμου
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, κ. Βασίλης Ζορμπάς αποφάσισε την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Δρ. Μιλτιάδη Κύρκο.

Αναλυτικά

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software