Κλειστό θα παραμείνει το Τμήμα Ταμείου και το Τμήμα Εσόδων

| Νέα του Δήμου
Κλειστό θα παραμείνει το Τμήμα Ταμείου και το Τμήμα Εσόδων

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πως το Τμήμα Ταμείου και το Τμήμα Εσόδων θα παραμείνουν κλειστά για τις συναλλαγές με το κοινό στις 03/01/2022 και 04/01/2022 λόγω μετάπτωσης των δεδομένων και έναρξης του συστήματο στο νέο Οικονομικό έτος. 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software