Φυσικό αέριο σε όλα τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

| Νέα του Δήμου
Φυσικό αέριο σε όλα τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής συνεχίζει να βρίσκεται στο πλευρό των μαθητών της πόλης μας, με κύριο μέλημά του την βελτίωση των συνθηκών στα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου.

Μετά από  πρωτοβουλία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  και την άριστη συνεργασία της με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίας Παρασκευής, το 9ο Νηπιαγωγείο, το 6ο και 7ο Δημοτικό και το 4ο Γυμνάσιο  θερμαίνονται πλέον με φυσικό αέριο, έπειτα από μια απαιτητική διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα προς όφελος των μαθητών μας.

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί πως πλέον όλα τα σχολεία που υπάγονται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θερμαίνονται με φυσικό αέριο, κάτι που είναι αποδοτικότερο, οικονομικότερο, ασφαλέστερο και απολύτως φιλικό προς το περιβάλλον.

Ο Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μπουρλιάσκος Θεόδωρος

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software