Είσοδος και εξυπηρέτηση κοινού στις διοικητικές υπηρεσίες των ΠΑΙΣΔΑΠ

| Νέα του Δήμου
Είσοδος και εξυπηρέτηση κοινού στις διοικητικές υπηρεσίες των ΠΑΙΣΔΑΠ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69136/4-11-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5138) ΚΥΑ η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται κατά προτίμηση, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού .

Κατά την είσοδο στην υπηρεσία προβλέπεται  υποχρεωτική επίδειξη:

 [α] πιστοποιητικού εμβολιασμού,

ή] πιστοποιητικού νόσησης,

ή] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), με ταυτόχρονη επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software