Αναμορφωμένος Τελικός Πίνακας _ Πλήρης Απασχόλη

| Νέα του Δήμου
Αναμορφωμένος Τελικός Πίνακας _ Πλήρης Απασχόλη

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής γνωστοποιεί τους τελικούς πίνακες κατάταξης της ανακοίνωσης 19216/05-08-2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software