«ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ» την Κυριακή στην πλατεία Μελίνας Μερκούρη

| Νέα του Δήμου
«ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ» την Κυριακή στην πλατεία Μελίνας Μερκούρη

Το Νομικό Πρόσωπο «ΔΕΣΜΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», την Κυριακή 29.08.2021 στην Πλατεία Μελίνας Μερκούρη του Δήμου μας, διοργανώνει  την «ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ».

Ακολουθεί η λίστα παραγωγών με τις αντίστοιχες τιμές:

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software