Απόφαση ένταξης κατασκευής των έργων «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΟΛΑ» και «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

| Νέα του Δήμου
Απόφαση ένταξης κατασκευής των έργων «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΟΛΑ»  και  «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

 Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει πως,  την 09η Ιουλίου του 2021 τα έργα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΟΛΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»  και «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» μετά από ενδελεχή έλεγχο των μελετών και των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν από τον Δήμο μας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και την ακόλουθη Απόφαση του Αν. Υπουργού Εσωτερικών κ. Στ. Πέτσα. Η πρόταση αυτή είναι η πρώτη που αξιολογήθηκε από τις εννέα που κατέθεσε ο Δήμος μας.

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του  Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η ένταξη των δύο αυτών έργων, συνολικού προϋπολογισμού 7.361.235,92 € αφορά την πρώτη από τις εννέα προτάσεις που υπέβαλε ο Δήμος μας για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», που είχε ευτυχή κατάληξη. Δύο εμβληματικά έργα για το Δήμο μας μπαίνουν άμεσα σε τροχιά υλοποίησης. Με τις εντάξεις αυτές α) καλύπτεται με 3 εκ. ευρώ το απαιτούμενο ποσό για την δημιουργική επανάχρηση της ιδιοκτησίας Ιόλα – ποσό το οποίο δεν θα μπορούσε να διατεθεί από πόρους του Δήμου μας, και επιπλέον β) με χρηματοδότηση 4,35 εκ. ευρώ μια πρότυπη στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης για τους συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη θα κοσμεί τη πόλη μας υλοποιώντας μια δέσμευση του Δημάρχου Βασίλη Ζορμπά προς του Πολίτες της Αγίας Παρασκευής. 

Η Δημοτική Αρχή της Αγίας Παρασκευής συνεχίζει αταλάντευτα να εργάζεται για την ανεύρεση πόρων με σκοπό τη δημιουργία υποδομών, αλλά και την οργάνωση δράσεων με μοναδικό γνώμονά της τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών της Αγίας Παρασκευής.

IOLAS800NEW

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software