ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ06 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

| Νέα του Δήμου
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ06 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής υπέβαλλε αίτηση χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ06 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων,  της υπαίθρου και των οικισμών», με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση» για την πράξη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΟΛΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 7.361.235, 92 Ευρώ.

Η πρόταση περιλαμβάνει δύο (2) κύρια υποέργα, ήτοι:

  • «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΟΛΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» αιτούμενου προϋπολογισμού 3.001.657, 84 Ευρώ.

Για την κατασκευή του έργου αυτού έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ενώ με την παρούσα αίτηση υποβολής χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»  αιτούμαστε τη χρηματοδότηση των επιπλέον 3.001.657,84 Ευρώ που απαιτούνται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του έργου, σύμφωνα με τη μελέτη. Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει κατόπιν ολοκλήρωσης των μελετών για τη δημιουργική επανάχρηση ιδιοκτησίας Ιόλα στον Δήμο Αγίας Παρασκευής».

  • «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» αιτούμενου προϋπολογισμού 4.359.578,08 Ευρώ. Το έργο θα δημοπρατηθεί κατόπιν της ένταξης του στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης». Το προτεινόμενο υποέργο αφορά σε σύνταξη και ωρίμανση μελετών και κατασκευή Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στο Δήμο Αγίας Παρασκευής με βάση προμελέτη που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, με τη συνδρομή Τεχνικού Συμβούλου το 2020. Η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Αγίας Παρασκευής θα αποτελέσει ένα σύγχρονο κέντρο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, το οποίο θα παρέχει ολοκληρωμένες, ποιοτικές υπηρεσίες εξειδικευμένης επιστημονικής θεραπευτικής υποστήριξης σε άτομα με Νοητική Υστέρηση με στόχο την υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των φιλοξενούμενων καθώς και στην εξασφάλιση ανεξάρτητης και αξιοπρεπούς διαβίωσης με ενεργή ένταξη στο κοινωνικό περιβάλλον. 

Η Δημοτική Αρχή της Αγίας Παρασκευής είναι ταγμένη στη διαρκή αναζήτηση πόρων για τη δημιουργία υποδομών και δράσεων που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών της Αγίας Παρασκευής και αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες κοινωνικές υπηρεσίες και τον πολιτισμό.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software