Θερινό πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης 2021

| Νέα του Δήμου
Θερινό  πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης 2021

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής υλοποιεί και φέτος το Θερινό Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης με στόχο να προσφέρει στα παιδιά μια ποιοτική διέξοδο απασχόλησης, δίνοντάς τους την ευκαιρία να διασκεδάσουν και να εκφραστούν δημιουργικά, βοηθώντας παράλληλα τους γονείς-δημότες-κατοίκους της πόλης μας και κυρίως τους εργαζόμενους γονείς αλλά και τις οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερες οικογένειες.

Ο τρόπος λειτουργίας του Προγράμματος και λόγω της επικρατούσας κατάστασης από την πανδημία του covid 19, θα στηριχθεί στον τρόπο επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά και τη νομοθεσία και τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ισχύουν την περίοδο της εφαρμογής του προγράμματος (λόγω της ρευστότητας που επικρατεί) και στην μελέτη του Τμήματος Παιδείας.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2021

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι,

Προβλέπεται η εφαρμογή όλων των προηγούμενων μέτρων προστασίας και πρόληψης, όπως:

- η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους,

- τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών,

- οι σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες,

- η χρήση αντισηπτικών,

- οι σχολαστικοί καθαρισμοί,

- οι τακτικοί αερισμοί των χώρων, ειδικότερα τώρα που και ο καλός καιρός βοηθά,

- τα ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής, χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ προστίθεται, στα ήδη ισχύοντα, άλλο ένα σημαντικό, προληπτικό μέτρο: η διενέργεια αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου (self test)

Ειδικά για το τελευταίο αυτό επιπλέον μέτρο, εφόσον αυτό εξακολουθεί να προβλέπεται έως την λήξη του σχολικού έτους, ο Δήμος μας μέσω του αναδόχου, σύμφωνα και με την μελέτη του Τμήματος Παιδείας, θα εξασφαλίσει τα απαιτούμενα  self tests. Ο ανάδοχος θα διανείμει τα self tests στους συμμετέχοντες μαθητές, και θα διενεργήσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μέτρο στο Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης.

Ύστερα από την διεξαγωγή κατ οίκον, των self test, οι γονείς κηδεμόνες θα πρέπει να καταγράφουν σε υπεύθυνη δήλωση το αρνητικό αποτέλεσμα. Η Υπεύθυνη δήλωση με το καταγεγραμμένο αρνητικό αποτέλεσμα θα επιδεικνύεται κατά την είσοδο του παιδιού στο σχολείο, όπου θα ελέγχεται από το αρμόδιο προσωπικό του αναδόχου. Το ίδιο ισχύει και για το απασχολούμενο προσωπικό.

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 20  ημέρες συγκεκριμένα, από 28/6/2021 έως 23/7/2021  και θα καλύψει έως 210 θέσεις παιδιών  που θα πάνε Α΄ Δημοτικού έως 12 ετών, σε τρία  (3) σχολικά συγκροτήματα της πόλης μας που θα λειτουργήσουν ως κέντρα εφαρμογής του  προγράμματος.

Οι ώρες λειτουργίας του προγράμματος είναι 07.00 – 16.00 και η υποχρεωτική παρουσία των παιδιών 09.00 – 14.00. Τα παιδιά θα παραδίδονται και θα παραλαμβάνονται στο, και από το σχολείο, από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους. Στις αιτήσεις θα δηλωθεί η προτίμηση του σχολείου (εκπαιδευτικό κέντρο) και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Πιο αναλυτικά:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: από 28/6/2021 έως 23/7/2021  (20 ημέρες)

ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1ο,  3o και 7ο Δημοτικά Σχολεία Δυνατότητα συμμετοχής θα έχουν έως 210 παιδιά (μέχρι 75 παιδιά στα δύο(1ο και 7ο Δημ.) σχολεία και μέχρι 60 παιδιά στο τρίτο 3οΔημ.  σχολείο.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ορίζονται τρεις κατηγορίες συμμετοχής:

            Α΄ κατηγορία, με μηδενική συμμετοχή, οι οικογένειες:

                με ένα παιδί και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 0-18.000€.

                με δύο παιδιά και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 0-24.000€.

                με τρία ή περισσότερα  παιδιά και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 0-30.000€.

Β΄ κατηγορία, με συμμετοχή πενήντα ευρώ, οι οικογένειες

με ένα παιδί και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 18.000,00€-30.000,00€       

με δύο παιδιά και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 24.000,00€-40.000,00€

με τρία ή περισσότερα παιδιά και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 30.000,00€-60.000,00€

Γ΄ κατηγορία, με συμμετοχή εκατό ευρώ, οι οικογένειες

με ένα παιδί και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 30.000,00€ και πάνω

με δύο παιδιά και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 40.000,00€ και πάνω

με τρία ή περισσότερα παιδιά και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 60.000,00€ και πάνω.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Έντυπη αίτηση.
  2. Πιστοποιητικό-Βεβαίωση Οικογενειακής Κατάστασης* (στο οποίο όταν αναγράφεται η ένδειξη κανονική εγγραφή αποδεικνύεται η ιδιότητα του Δημότη)
  3. Εκκαθαριστικό Σημείωμα του Φορολογικού έτους 2019 ή 2020 εφόσον υπάρχει.
  4. Βεβαίωση Εργασίας και των 2 γονέων
  5. Βεβαίωση του Δ/ντή / Δ/ντριας του Νηπιαγωγείου ή Δημοτικού τις Αγίας Παρασκευής που φοιτά το παιδί. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, βεβαίωση ή αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας των γονέων ή λογαριασμό ΔΕΚΟ στο όνομα των γονέων. Εξαίρεση στο παρόν δικαιολογητικό θα έχουν οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δήμου.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • • Για την επιλογή των παιδιών, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα προηγηθούν τα παιδιά των οικογενειών που είναι δημότες κάτοικοι που εργάζονται και οι 2 γονείς ανεξάρτητα σε ποια εισοδηματική κατηγορία ανήκουν. Οι υπόλοιπες θέσεις των παιδιών θα καλυφθούν με σειρά προτεραιότητας και για αυτές τις θέσεις θα προηγηθούν οι οικογένειες με κοινωνικά κριτήρια (μονογονεϊκότητα, πολυτεκνία, τριτεκνία κτλ) και έπονται οι υπόλοιπες οικογένειες.
  • • οι αιτήσεις θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου, αφού πρώτα ελεγχθούν από το Τμήμα Παιδείας, Μεσογείων 415-417 από 08:30-13:00 ως εξής:

ανεξάρτητα εισοδηματικής κατηγορίας

             Δευτέρα 14  Ιουνίου και Τρίτη 15 Ιουνίου μόνο για τις οικογένειες που εργάζονται και οι δύο γονείς και  είναι  δημότες και κάτοικοι, οι οποίοι και προηγούνται.

             Τέταρτη 16  Ιουνίου για τις οικογένειες που εργάζονται και οι δύο γονείς και  είναι κάτοικοι.

             Πέμπτη 17 Ιουνίου για τις οικογένειες με κοινωνικά κριτήρια καταθέτοντας το ανάλογο πιστοποιητικό.

             Παρασκευή 18 Ιουνίου για τις υπόλοιπες οικογένειες και μέχρι συμπληρώσεως των 210 παιδιών.

Σε περίπτωση που συμπληρωθούν οι θέσεις των 210 παιδιών νωρίτερα από την 18η Ιουνίου θα αναρτηθεί ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα σταματήσει η υποβολή των αιτήσεων. 

  • • Η αίτηση θα θεωρείται έγκυρη μόνο εάν είναι υπογεγραμμένη και επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και θα καταγράφεται το όνομα του παιδιού στην κατάσταση του αντίστοιχου σχολείου, σε κενή θέση.
  • • το κόστος οφείλει να το καταβάλει η οικογένεια στο ταμείο του Δήμου μέχρι την έναρξη του Προγράμματος. Επισημαίνεται πως τα χρήματα δεν επιστρέφονται παρά μόνο για σοβαρό λόγο και κατόπιν απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

*  Για την έκδοση Πιστοποιητικού Οικογενειακής κατάστασης μπορείτε και ηλεκτρονικά να το εκτυπώσετε ακολουθώντας  τα παρακάτω βήματα:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΣΩ  gov.gr

Στην ιστοσελίδα   www.gov.gr   πατάω οικογένεια, επιλέγω οικογενειακή κατάσταση, κατόπιν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, στην συνέχεια, είσοδος στην υπηρεσία, σύνδεση, και πληκτρολογώ τους κωδικούς taxisnet (username και password) ύστερα πατάω, συνέχεια μετά επιλέγω έκδοση και μετά λήψη αρχείου και τέλος εκτύπωση.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα του Τμήματος Παιδείας:  213 2004568,  213 2004601

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2021

 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software