Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

| Νέα του Δήμου
Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κα. Ευπρεπεία Καψοκεφάλου καλεί τους Δημοτικούς Συμβούλους να προσέλθουν  σε Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Σώματος που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’), στις 09-06-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα  18.00 με θέμα:

 «Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής, ετών 2019-2020».

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software