Παρέμβαση Δημάρχου Αγ. Παρασκευής στο συνέδριο της «ΗΛΕΚΤΡΟΝ» με θέμα το Υδρογόνο

| Νέα του Δήμου
Παρέμβαση Δημάρχου Αγ. Παρασκευής στο συνέδριο της «ΗΛΕΚΤΡΟΝ» με θέμα το Υδρογόνο

Στο διαδικτυακό συνέδριο της «ΗΛΕΚΤΡΟΝ» με θέμα «Υδρογόνο: Ευκαιρία για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη» συμμετείχε σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, κ. Βασίλης Ζορμπάς.  Στην έναρξη του συνεδρίου απηύθυναν χαιρετισμό ο Υφυπουργός Μεταφορών κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, αλλά και ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης.

Το συνέδριο ήταν μια πρωτοβουλία για την προώθηση των βιώσιμων αστικών μεταφορών και της ασφαλούς κινητικότητας.

Αναλυτικά η παρέμβαση του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής κ. Βασίλη Ζορμπά, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

«Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πόλεων και Περιφερειών Υδρογόνου που συντονίζεται από την Κοινή Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Υδρογόνο και τις Κυψέλες Καυσίμου.  Ο στόχος της συμμετοχής ήταν η συμβολή στους στόχους απεξάρτησης από τον άνθρακα και η βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος μέσω της εξειδίκευσης των αναγκών του Δήμου σε τελικά προϊόντα τεχνολογιών υδρογόνου και κυψελών καυσίμου.

Η Κοινή Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το Υδρογόνο και τις Κυψέλες Καυσίμου είναι μία μοναδική σύμπραξη Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα που υποστηρίζει τις δραστηριότητες Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Επίδειξης στον τομέα των τεχνολογιών υδρογόνου και κυψελών καυσίμου στην Ευρώπη. Ο βασικός στόχος της είναι η διευκόλυνση και επιτάχυνση της εισόδου στην αγορά αυτών των τεχνολογιών, καθώς και η κατανόηση από τους πολίτες των δυνατοτήτων που προσφέρουν στην επίτευξη ενός ενεργειακού συστήματος χαμηλού άνθρακα.

Οι κυψέλες καυσίμου ως τεχνολογία μετατροπής ενέργειας υψηλής απόδοσης και το υδρογόνο ως καθαρός ενεργειακός φορέας, παρουσιάζουν υψηλές δυνατότητες στην καταπολέμηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στη μείωση της εξάρτησης από τους υδρογονάνθρακες, ενώ μπορούν επίσης να συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη.

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, με τη βοήθεια του Συμβούλου παροχής υπηρεσιών υποστήριξης (ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ), προχώρησε στην εξειδίκευση των στόχων του Δήμου, όσον αφορά τη χρήση του Υδρογόνου, ως πηγή ενέργειας. 

Τα τοπικά επιχειρηματικά μοντέλα του Δήμου Αγίας Παρασκευής προτάθηκαν από το Σύμβουλο παροχής υπηρεσιών υποστήριξης (ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ) ενώ εν τέλει ο Δήμος Αγίας Παρασκευής επέλεγε έξι (6) τοπικά επιχειρηματικά μοντέλα – εφαρμογές, οι οποίες έχουν προτεραιότητα με βάση το βαθμό ωριμότητας που υφίσταται στην περιοχή μας, την ενεργειακή και περιβαλλοντική στρατηγική του Δήμου, αλλά και τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά που επικρατούν.

Το 1ο Τοπικό επιχειρηματικό μοντέλου Δήμου Αγίας Παρασκευής: είναι ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό μοντέλο υλοποίησης μικρών σταθμών παραγωγής και συμπίεσης υδρογόνου από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (και κυρίως φωτοβολταϊκών σταθμών), τα οποία θα τροφοδοτούν ποδήλατα (bikes) κυψελών καυσίμου. Η στόχευση του 1ου επιχειρηματικού μοντέλου είναι η δημιουργία μικρού στόλου ποδηλάτων κυψελών καυσίμου (10-15 συνολικά), τα οποία θα ενταχθούν σε ένα ολοκληρωμένο δημοτικό σύστημα ενοικίασης – δανεισμού ποδηλάτων αυτής της τεχνολογίας.

Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους επέλεξε ο Δήμος Αγίας Παρασκευής να προχωρήσει σε αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο είναι ότι :

   • Τα ποδήλατα κυψελών καυσίμου αποτελούν μια ιδιαίτερα ευέλικτη επιλογή δημόσιας κινητικότητας με μέση αυτονομία έως και 100 km χωρίς ανάγκη ανεφοδιασμού. Ακόμα και ο ανεφοδιασμός μπορεί να γίνει με μεγάλη ταχύτητα καθώς απαιτείται λιγότερο από ένα λεπτό για τον πλήρη ανεφοδιασμό των ποδηλάτων, ενώ υπάρχει η δυνατότητα για πολλούς κύκλους ανεφοδιασμών ανά ημέρα
   • Μικρά εμπόδια στην είσοδο τους στην αγορά: Λόγω μικρού πάγιου κόστους κτήσης ανά ποδήλατο και χαμηλών αναγκών στη δημιουργία σχετικών υποδομών, καθώς απαιτείται περιορισμένος αριθμός (1-2 συνολικά για την Αγία Παρασκευή) και μικρής δυναμικότητας σταθμοί ανεφοδιασμού τους με υδρογόνο
   • Μεγάλη ποικιλία περιπτώσεων εφαρμογής: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε δημοτικά (σε πρώτο στάδιο) ή/και ιδιωτικά συστήματα (σε δεύτερη φάση) ενοικίασης ποδηλάτων από διαφορετικά σημεία παραλαβής και παράδοσης, σε τουριστικές υπηρεσίες, εταιρείες διανομής κτλ.
   • Τεχνολογική ωριμότητα: Η συγκεκριμένη εφαρμογή βρίσκεται πολύ κοντά στην τεχνολογική ωριμότητα, καθώς ήδη υπάρχουν αρκετές εταιρείες / κατασκευαστές που προσφέρουν πλήρως εμπορικά προϊόντα ποδηλάτων κυψελών καυσίμου, ενώ μπορούν να αναλάβουν και τις αντίστοιχες υποδομές ανεφοδιασμού

Τα ποδήλατα κυψελών καυσίμου αποτελούν μία εφαρμογή μηδενικών ρύπων που σήμερα έχει ένα επιπλέον συνολικό κόστος ιδιοκτησίας, για το οποίο υπάρχει όμως μεγάλο δυναμικό και προοπτικές για να μειωθεί σημαντικά μεσοπρόθεσμα

Το 2ο Τοπικό επιχειρηματικό μοντέλου Δήμου Αγίας Παρασκευής: είναι ένα μοντέλο υλοποίησης μικρών σταθμών παραγωγής και συμπίεσης υδρογόνου από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (και κυρίως φωτοβολταϊκών σταθμών), τα οποία θα τροφοδοτούν δίτροχα οχήματα (scooters) κυψελών καυσίμου. Η λογική λειτουργίας του συγκεκριμένου επιχειρηματικού μοντέλου έγκειται στην προσθήκη στο Δημοτικό Στόλο της Αγίας Παρασκευής 5-7 δίτροχων κυψελών καυσίμου, τα οποία θα χρησιμοποιούνται από δημοτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι αναλαμβάνουν εξωτερικές εργασίες.

Το 3ο Τοπικό επιχειρηματικό μοντέλου Δήμου Αγίας Παρασκευής: είναι ένα μοντέλο υλοποίησης μικρών σταθμών παραγωγής και συμπίεσης υδρογόνου από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στα αμαξοστάσια και την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου, οι οποίοι θα τροφοδοτούν μικρά οχήματα οδοκαθαρισμού με σκούπες (sweepers) κυψελών καυσίμου. Το συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο επιλέγεται λόγω των περιβαλλοντικών του πλεονεκτημάτων και ιδιαίτερα της μείωσης του θορύβου, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι η υλοποίηση του, τόσο σε επιχειρησιακό, όσο και αδειοδοτικό πλαίσιο εξαρτάται αποκλειστικά από το Δήμο Αγίας ΠΑρασκευής, χωρίς να υφίσταται η ανάγκη εμπλοκής και άλλων μερών / οργανισμών.

Το 4ο Τοπικό επιχειρηματικό μοντέλου Δήμου Αγίας Παρασκευής προβλέπει την απόκτηση μικρών σταθμών παραγωγής και συμπίεσης υδρογόνου που θα τοποθετηθούν στα αμαξοστάσια και την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου και θα τροφοδοτούν απορριμματοφόρα κυψελών καυσίμου.

Το 5ο Τοπικό επιχειρηματικό μοντέλου Δήμου Αγίας Παρασκευής: που προβλέπει την εγκατάσταση κυψελών καυσίμου για Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις, αλλά στην πορεία του χρόνου και στον οικιακό, καθώς και στον τριτογενή τομέα (εμπορικά κτίρια).

Ενώ συναφώς, το 6ο Τοπικό επιχειρηματικό μοντέλου Δήμου Αγίας Παρασκευής αφορά ένα μοντέλο εγκατάστασης συστημάτων απρόσκοπτης ή/και εφεδρικής παροχής ισχύος με κυψέλες καυσίμου, με χρήση υδρογόνου τα οποία θα είναι σε θέση να καλύψουν κρίσιμα ηλεκτρικά φορτία δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων (όπως εξωτερικός φωτισμός, servers κτλ.) σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος από το κεντρικό δίκτυο.

Πάλι με τη συνεργασία του Συμβούλου μας «ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», η Δημοτική Αρχή θα καταβάλει προσπάθειες για την σταδιακή υλοποίηση των δράσεων που προτείνονται από τα τοπικά επιχειρηματικά μοντέλα, προσδοκώντας να κερδίσουμε στο μέλλον το χρόνο που έχουμε ήδη χάσει λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς».

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software