Συμμετοχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής στο 1ο Διεθνές Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «RECRUIT».

| Νέα του Δήμου
Συμμετοχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής στο 1ο Διεθνές Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «RECRUIT».

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής συμμετέχει ενεργά στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «RECRUIT- Reshaping crucial strategies to fight unemployment» (Ανασχηματισμός κρίσιμων στρατηγικών για τη καταπολέμηση της ανεργίας), με τη συνεργασία Ευρωπαίων Εταίρων όπως η Μητροπολιτική Πόλη του Μπάρι, η Περιφέρεια Μαδρίτης, η Impact Hub Global Company και ο «ALDA» - European Association for Local Democracy (Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος για την Τοπική Δημοκρατία). 

Την Δευτέρα 31 Μαρτίου 2021 (9:30-12:30), διοργανώνεται το 1ο Διεθνές Συνέδριο του Προγράμματος που διοργανώνεται από την Μητροπολιτική Πόλη του Μπάρι, το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά, και στο οποίο ο Δήμος μας θα παρουσιάσει καλές πρακτικές που έχει επιδείξει μέσω των δράσεων του Κέντρου Γυναίκας και του Μουσικοκινητικού Εργαστηρίου του. Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο, στο οποίο θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές από τους εταίρους και θα προταθούν δράσεις που συμβάλλουν στον περιορισμό των επιπτώσεων της ανεργίας μέσω δράσεων κοινωνικής οικονομίας. Οι τρεις αυτοδιοικητικοί εταίροι που συμμετέχουν στη παρούσα πρόταση – μεταξύ αυτών και ο Δήμος μας – βρίσκονται σε χώρες που μαστίζονται από την ανεργία και παρουσιάζουν τους υψηλότερους δείκτες ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο γενικός στόχος του Πρότασης «RECRUIT» είναι να ενθαρρύνει τις Τοπικές Αυτοδιοικητικές Αρχές να δουλέψουν από κοινού και να δημιουργήσουν σε τοπικό πλέον επίπεδο ομάδες εμπειρογνωμόνων που να μπορούν να συνεργαστούν αποτελεσματικά με κοινωνικούς εταίρους σε διάφορους τομείς της κοινωνικής οικονομίας σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση της ανεργίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το Πρόγραμμα του Συνεδρίου και να παρακολουθήσουν τις εργασίες του μέσω του συνδέσμου (link) που υπάρχει στο επισυναπτόμενο αρχείο. 

RECRUIT - 1st international meeting CMBRECRUIT - 1st international meeting CMB

Αgenda 1st international meeting

 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software