Προστασία του περιβάλλοντος-μείωση λειτουργικού κόστους στα δημοτικά κτήρια

| Νέα του Δήμου
Προστασία του περιβάλλοντος-μείωση λειτουργικού κόστους στα δημοτικά κτήρια

Υπογράφηκε σήμερα από το Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής κ. Βασίλη Ζορμπά και τον Πρόεδρο του ΠΑΟΔΑΠ κ. Σπύρο Παπασπύρο, παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων κ. Βασίλη Σάρκουλα, Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου και ΠΑΟΔΑΠ για τη σύνταξη μελέτης ολιστικής ενεργειακής αναβάθμισης, όλων των εγκαταστάσεων, του Αθλητικού Κέντρου της οδού Νότου.

Η ενέργεια αυτή, προστίθεται στις υπόλοιπες της Δημοτικής Αρχής για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών κτηρίων, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την μείωση στο ελάχιστο του λειτουργικού τους κόστους.

 Η μελέτη, δαπάναις του ΠΑΟΔΑΠ, που εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός τετραμήνου, θα επικεντρωθεί στις κάτωθι παρεμβάσεις:

  1. Θερμομόνωση του εξωτερικού περιβλήματος των κτηρίων
  2. Αντικατάσταση κουφωμάτων με ενεργειακά κουφώματα
  3. Σχεδιασμό κεντρικών συστημάτων ψύξης και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων θέρμανσης, περιλαμβάνοντας εξοπλισμό υψηλής ενεργειακής κατηγορίας
  4. Αντικατάσταση προβολέων, φωτιστικών και λαμπτήρων με νέας τεχνολογίας (led)
  5. Εγκατάσταση ενός συστήματος αυτοματισμών για τον έλεγχο και την εποπτεία της λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων
  6. Παρεμβάσεις ανανεώσιμων πηγών ενεργείας, οι οποίες κατά κύριο λόγο θα πρέπει να επικεντρωθούν στην εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για την παραγωγή θερμού ύδατος για χρήση στα λουτρά των αθλουμένων. Επίσης και στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκής μονάδας, η οποία θα λειτουργεί με ενεργειακό συμψηφισμό, χρησιμοποιώντας σαν βάση στέγαστρο στις κερκίδες των θεατών του γηπέδου ποδοσφαίρου (λειτουργώντας έτσι, το στέγαστρο, με διπλή χρήση).

Το συνολικό σχέδιο παρεμβάσεων θα προωθηθεί, εν συνεχεία, προς ένταξη σε προγράμματα χρηματοδότησης είτε της νέας προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027 είτε άλλα, όπως το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί το σχετικό ΦΕΚ σύστασης του (ΦΕΚ 3156/31-7-2020).

paodap800

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software