Εγγραφές βρεφών και νηπίων στους ΠΑΙΣΔΑΠ για τη σχολική περίοδο 2021-2022

| Νέα του Δήμου
Εγγραφές βρεφών και νηπίων στους ΠΑΙΣΔΑΠ για τη σχολική περίοδο 2021-2022

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

Οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙΣΔΑΠ) σας ενημερώνουν ότι οι εγγραφές βρεφών και νηπίων στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς για τη σχολική περίοδο 2021-2022 θα αρχίσουν Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 και θα ολοκληρωθούν Δευτέρα 31 Μαΐου 2021.

Η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://polagpar.intellisoft.gr, η οποία θα είναι ενεργή από Δευτέρα 10 Μαίου 2021 έως και Δευτέρα 31 Μαίου 2021 και ώρα 23.59.59.

Τα όρια ηλικίας των παιδιών που θα φιλοξενηθούν στους ΠΑΙΣΔΑΠ θα είναι από 12 μηνών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυναφθούν ψηφιακά στην ηλεκτρονική αίτηση.

 

ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 .

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για να εκτυπώσετε τις Οδηγίες Δημιουργίας Λογαριασμού παρακαλούμε πατήστε ΕΔΩ.

Για να εκτυπώσετε τις Οδηγίες Καταχώρησης και Υποβολής της Αίτησης παρακαλούμε πατήστε ΕΔΩ.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (αρθ.2- Όροι Φιλοξενίας & Λειτουργίας ΠΑΙΣΔΑΠ 2021-2022)

 1. Ηλεκτρονική αίτηση συμπληρωμένη από τον γονέα /κηδεμόνα η οποία ενέχει και θέση Υπεύθυνης Δήλωσης αποδοχής των Όρων Φιλοξενίας& Λειτουργίας των ΠΑΙΣΔΑΠ.
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου από το gov.gr) ή ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης. Για τους αλλοδαπούς με επίσημη μετάφραση μαζί με το ξενόγλωσσο.
 3. Πιστοποιητικό Υγείας παιδιού σε 2 αντίγραφα (πρωτότυπο και αντίγραφο) και 2 φωτοαντίγραφα της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού, όπου αναγράφονται τα στοιχεία του και 2 φωτοαντίγραφα της σελίδας των εμβολιασμών με τα προβλεπόμενα για την ηλικία του εμβόλια όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
 4. α) ΜΙΣΘΩΤΟΙ: Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης (Ε1) και Εκκαθαριστικού Σημειώματος του έτους 2020

β) ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ: Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης (Ε1) και Εκκαθαριστικού σημειώματος του έτους 2019 για την μοριοδότηση και τα αντίστοιχα έγγραφα του έτους 2020 για τον υπολογισμό των τροφείων».

Σε περίπτωση ξεχωριστής δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων υποβάλλονται τα αντίστοιχα και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες. Για τους μη υπόχρεους σε υποβολή φορολογικής δήλωσης απαιτείται βεβαίωση απαλλαγής από την εφορία.

 1. ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ από το TAXIS ή αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ (τα στοιχεία θα

ταυτοποιούνται με το Ε1) για απόδειξη της μόνιμης κατοικίας.

 1. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων/κηδεμόνων εκτός των αναφερόμενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι:

α) άδεια νόμιμης παραμονής στην χώρα μας σε ισχύ και σε περίπτωση που έχει λήξει απαιτείται η τελευταία άδεια και αντίγραφο της αίτηση ανανέωσής της. Σε κάθε περίπτωση αν δεν είναι στην Ελληνική Γλώσσα απαιτείται επίσημη μετάφραση.

β) Αντίγραφο Ταυτότητας σε ισχύ, απαραιτήτως με επίσημη μετάφρασή της.

 1. Για τους εργαζόμενους γονείς/κηδεμόνες (και για τους δύο):
 • • Στον Ιδιωτικό Τομέα: Πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη στην οποία να αναφέρει αν έχει πλήρη ή μερική απασχόληση καθώς και αντίγραφο εκτύπωσης Ατομικού λογαριασμού Ασφάλισης από e- ΕΦΚΑ για την ασφάλιση τελευταίου τριμήνου.
 • • Στο Δημόσιο Τομέα: Πρόσφατη βεβαίωση εργασίας.
 • • Πρόσφατη πρόσληψη: Αναγγελία Πρόσληψης από Εργάνη (Έντυπο Ε3)
 • • Για ελεύθερους επαγγελματίες: Βεβαίωση από το ασφαλιστικό τους ταμείο, η οποία επιβεβαιώνει την εγγραφή στα μητρώα του (η οποία είναι σε ισχύ) ή το τελευταίο ειδοποιητήριο με την απόδειξη τελευταίας πληρωμής.
 1. Για Άνεργους γονείς/ κηδεμόνες: Βεβαίωση Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ.
 2. Για επικείμενη πρόσληψη εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής Αναγγελία Πρόσληψης από Εργάνη (Έντυπο Ε3).
 3. Υπεύθυνη Δήλωση: αποδοχή των Όρων Φιλοξενίας των ΠΑΙΣΔΑΠ και ότι τα προσκομισθέντα

δικαιολογητικά είναι νόμιμα και αληθή.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

1.Διαζευγμένοι γονείς/κηδεμόνες: Αντίγραφο διαζευκτήριου και δικαστική απόφαση επιμέλειας.

2.Γονείς/ κηδεμόνες σε Διάσταση: Αντίγραφο αίτησης διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό δημόσιο έγγραφο της διάστασης, απόφαση προσωρινής επιμέλειας και έντυπο μεταβολών ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ..

 1. Άγαμη μητέρα: Αντίγραφο πράξης γέννησης παιδιού αν το παιδί δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 2. Χηρεία: Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου του αποβιώσαντος γονέα/ κηδεμόνα.
 3. Ανάδοχοι γονείς/ κηδεμόνες: Αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο της επιτροπείας ανήλικου τέκνου.
 4. Για γονείς/ κηδεμόνες Φοιτητές ή Σπουδαστές: Βεβαίωση από το αντίστοιχο Δημόσιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, στην οποία να βεβαιώνεται η εγγραφή και ο χρόνος σπουδών. Επισημαίνεται ότι φοιτητής θεωρείται όχι ο εργαζόμενος γονέας/ κηδεμόνας, αλλά εκείνος που φοιτά για την απόκτηση πρώτου πτυχίου, εκτός Ανοικτού Πανεπιστημίου ή Μεταπτυχιακού.
 5. Για γονέα που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία: Αντίγραφο βεβαίωσης από την αρμόδια

Στρατιωτική υπηρεσία.

 1. Για γονείς/ κηδεμόνες με παιδί ΑΜΕΑ ή γονείς ΑΜΕΑ, με ποσοστό αναπηρίας από 67% απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής (ΚΕΠΑ) σε ισχύ.
 2. Βεβαίωση της Τράπεζας που να αναφέρει το δάνειο Α΄ κατοικίας ή Μισθωτήριο κατοικίας –

φωτοτυπίας Taxisnet.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιαδήποτε μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης πρέπει να κοινοποιείται εντός μηνός εγγράφως με αίτηση του γονέα/κηδεμόνα στην γραμματεία.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Α’ Βρεφονηπιακός σταθμός, Βορρά 7

Β’ Βρεφονηπιακός σταθμός, Λάδωνος 5

Γ’ Βρεφονηπιακός σταθμός, Πάρου 16 και Δωδεκανήσου

Δ’ Βρεφονηπιακός σταθμός, Αισώπου 6

Ε’ Νηπιακός σταθμός, Αφροδίτης 12

Ζ’ Νηπιακός σταθμός, Τρωάδος 3

Για πληροφορίες μπορείτε μπορείτε να  απευθύνεστε στη Γραμματεία των ΠΑΙΣΔΑΠ 9.00 - 13.00, τηλ.: 210 6391703.

Η Πρόεδρος,

 Ηλέκτρα Αντωνοπούλου-Πανάγου

 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software