Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων πέριξ της κεντρικής πλατείας

| Νέα του Δήμου
Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων πέριξ της κεντρικής πλατείας

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει πως από την Παρασκευή 7 Μαΐου 2021 και κάθε Παρασκευή (έως και τις 06:00 το πρωί κάθε Δευτέρας) θα υπάρχει απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων  στην οδό Ε. Γιαβάση, από την οδό Στρατηγού Τόμπρα προς και έως την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου.

Αναλυτικά η απόφαση:

«Με την υπ΄ αριθμ. 16/2021 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: ΩΔΣΥΩ6Υ-2ΑΡ),  την υπ΄ αριθμ. 29/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΩΖ4ΡΩ6Υ-07Φ) και την υπ΄ αριθμ. 184/29-04-2021 θεώρηση της Δ/νσης Τροχαίας Βορ/κης Αττικής,

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ε. Γιαβάση, από την οδό Στρατηγού Τόμπρα προς και έως την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, κάθε Παρασκευή και ώρα 19:00 έως την ακόλουθη Δευτέρα και ώρα 06:00, για το χρονικά διάστημα από τις 30.04.2021 έως και 30.04.2022.

Από την ανωτέρω απαγόρευση κυκλοφορίας εξαιρούνται τα οχήματα ανεφοδιασμού-τροφοδοσίας των καταστημάτων,  τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης και η στάθμευση των οχημάτων ΑΜΕΑ στις χαρακτηρισμένες θέσεις.

Λόγω του ανωτέρω αποκλεισμού, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:

Από την οδό Στρατηγού Τόμπρα – δεξιά στην οδό Ε. Γιαβάση και μετά δεξιά ή αριστερά στην οδό Αγ. Ιωάννου».

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software