ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

| Νέα του Δήμου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 	ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, ανακοινώνει ότι,  επιθυμεί να μισθώσει, με μακροχρόνια-πολυετή μίσθωση τριάντα (30) τουλάχιστον ετών, οικοπεδικό χώρο για την κατασκευή και λειτουργία δημοτικών  κοινωφελών χρήσεων, τις οποίες έχει επιτακτική ανάγκη, η περιοχή του «Τσακού» του Δήμου μας (όπως δημοτικά ιατρεία,  βρεφονηπιακός σταθμός κ.ά.) και ο Δήμος μας ευρύτερα.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software