Αλλαγή κατεύθυνσης στην οδό Παραδείσου

| Νέα του Δήμου
Αλλαγή κατεύθυνσης στην οδό Παραδείσου

Από σήμερα Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021, οι Υπηρεσίες του Δήμου Αγίας Παρασκευής υλοποιούν την με αρ. 23/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία η οδός Παραδείσου αλλάζει προσωρινά κατεύθυνση, από Λεωφόρο Μεσογείων προς την οδό Περικλέους.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software