Απάντηση στους ισχυρισμούς της Νέας Αρχής και στον κύριο Γεώργιο Οικονόμου

| Νέα του Δήμου
Απάντηση στους ισχυρισμούς της Νέας Αρχής και  στον κύριο Γεώργιο Οικονόμου

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, Βασίλης Ζορμπάς, απαντάει στους ισχυρισμούς της παράταξης «ΝΕΑ ΑΡΧΗ-ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» και στον κ. Γεώργιο Οικονόμου.

Αναλυτικά:

«Α. Ως προς τον ισχυρισμό της Νέας Αρχής περί μη σύννομων διαδικασιών και απαίτησης προηγούμενης απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για τα κριτήρια της διακήρυξης :

O κ. Οικονόμου, παρότι δηλώνει μηχανικός, και συστηνόμενος παντού ως βαθύς γνώστης των διαδικασιών δημοσίων έργων, δεν μπορεί να ξεχωρίσει τα «κριτήρια επιλογής» που προβλέπονται στο άρθρ. 75 του ν. 4412/2016, από «τους επιπλέον όρους» του άρθρ. 76 παρ. 2 του ν. 4412/2016 για τους οποίους πράγματι απαιτείται απόφαση Υπουργού.

Τον ενημερώνουμε, λοιπόν, ότι τα κριτήρια που ετέθησαν ως κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και ως κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας δεν αποτελούν «πρόσθετες απαιτήσεις» ειδικού έργου, όπως αβάσιμα ισχυρίζεται, αλλά κριτήρια επιλογής.

Αυτό δεν το λέμε επειδή το γνωρίζουμε από τη βαθιά γνώση μας στα δημόσια έργα, την οποία κατέχει μάλλον μόνο αυτός και κανείς άλλος, αλλά επειδή έχει κριθεί δικαστικά και αποτελεί πάγια πλέον πρακτική η προσθήκη κριτηρίων, ανάλογων, πάντα, με το αντικείμενο της εκάστοτε Διακήρυξης. Σας αναφέρω ενδεικτικά τις 457/2018 και 1244/2019 αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τις οποίες, η αναθέτουσα αρχή είναι ελεύθερη να επιλέγει τα κριτήρια επιλογής και να συμπληρώνει σχετικά τα άρθρα του πρότυπου τεύχους διακήρυξης.

Επομένως, νομίζω, κ. Οικονόμου, ότι πρέπει να επικαιροποιήσετε τις γνώσεις σας στον τομέα ενασχόλησής σας, ιδίως, μάλιστα, όταν αυτά που λέτε εναντιώνονται σε δικαστικές αποφάσεις, αλλά και στη συνήθη πρακτική, και να μην πετάτε λάσπη αποβλέποντας στη διαστρέβλωση της πραγματικότητας.

Β. Ως προς τον ισχυρισμό της Νέας Αρχής περί φωτογραφικών όρων:

Εντύπωση προκαλεί και ο συγκεκριμένος ισχυρισμός του κ. Οικονόμου, όχι μόνον διότι ο ίδιος ψήφισε τους όρους και μάλιστα αντιπρότεινε ως προς το θέμα της κερδοφορίας τις δύο στις τρεις, αντί τις τρεις στις τέσσερις κερδοφόρες χρήσεις, αλλά και επειδή, μόνον όταν έλαβε γνώση του εγγράφου της ΠΕΔΜΕΔΕ, άρχισε να θέτει ζήτημα δήθεν φωτογραφικών όρων.

Ας πάμε, λοιπόν, και στην ουσία του ζητήματος:

Τα κριτήρια επιλογής ετέθησαν προκειμένου να εξασφαλισθεί αφενός ποιότητα κατασκευής, αφετέρου η αξιοπιστία των υποψηφίων οικονομικών φορέων ως προς την ύπαρξη οικονομικής επάρκειας, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί στην προβλεπόμενη προθεσμία και να μην καθυστερήσει λόγω έλλειψης ρευστότητας του αναδόχου, όπως συχνά συμβαίνει. Χρειαζόμαστε σοβαρές και υγιείς εταιρείες που θα σέβονται το δημόσιο χρήμα και όχι εταιρείες που ευκαιριακά λυμαίνονται το χώρο των δημοσίων έργων.

Όπως δε έχει κριθεί και δικαστικά, με δεδομένο ότι το κριτήριο ανάθεσης είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής έχουν ύψιστη σημασία, αφού συνιστούν το μόνο στοιχείο διασφάλισης επάρκειας και καταλληλότητας της προσφοράς. (Πρβλ. ΣτΕ ΕΑ 573/2009).

Σας λέω, λοιπόν, κ. Οικονόμου, ο διαγωνισμός θα γίνει, η ανάδοχος εταιρεία θα είναι υγιής, σοβαρή και κατάλληλη, όχι επειδή έτυχε, αλλά επειδή εμείς φροντίσαμε να το εξασφαλίσουμε».

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software