Διεκπεραίωση 113 νέων αιτημάτων από το «ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ»

| Νέα του Δήμου
Διεκπεραίωση 113 νέων αιτημάτων από το «ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ»

Το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ» συνεχίζει να βρίσκεται στο πλευρό των δημοτών μας που το έχουν ανάγκη. Για μία ακόμα εβδομάδα οι συνεργάτες του προγράμματος ήταν εκεί για να βοηθήσουν τους συνανθρώπους μας διεκπεραιώνοντας 113 νέα αιτήματα από τις 5/4/2021 μέχρι και τις 9/4/2021.

Αναλυτικά :

Αιτήματα  που διεκπεραίωσαν οι Κοινωνικοί Λειτουργοί:  50

Αιτήματα  που διεκπεραίωσαν οι Νοσηλεύτριες: 33

Αιτήματα  που διεκπεραίωσαν οι Οικογενειακοί Βοηθοί: 30 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software