Σαράντα έξι (46) νέοι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου στους ΠΑΙΣΔΑΠ

| Νέα του Δήμου
Σαράντα έξι (46) νέοι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου στους ΠΑΙΣΔΑΠ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ αρ. φύλλου 779 της 2ας Απριλίου 2021 οι 46 εργαζόμενοι των ΠΑΙΣΔΑΠ με την υπ΄ αρ. 192/30-12-2020 απόφαση της Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ''Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγ. Παρασκευής", κατατάσσονται σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Xρόνου που συστάθηκαν με την υπ' αρ. 51/22-06-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ''Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγ. Παρασκευής".

Αξίζει να σημειωθεί πως οι 46 εργαζόμενοι ξεκίνησαν τις διεκδικήσεις τους επί προηγούμενης διοίκησης του δήμου που τους βοήθησε σε αυτές, αλλά καθοριστική ήταν η συμβολή της τωρινής διοίκησης του δήμου, που οδήγησε στην δικαίωσή τους, με τον δήμαρχο Βασίλη Ζορμπά να καταθέτει υπέρ τους στο δικαστήριο αλλά και της προέδρου κ. Αντωνοπούλου - Πανάγου Ηλέκτρας και του Δ.Σ. των ΠΑΙΣΔΑΠ που στάθηκαν στο πλευρό των εργαζομένων και ψήφισαν υπέρ τους.  

Να ευχηθούμε υγεία και δύναμη για όλους τους εργαζόμενους και καλορίζικοι στην νέα τους θέση.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software