Χρηματοδότηση 542.897, 65 ευρώ για αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων

| Νέα του Δήμου
Χρηματοδότηση 542.897, 65 ευρώ για αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων

Έπειτα από συντονισμένες προσπάθειες του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής Βασίλη Ζορμπά, της Δημοτικής Αρχής και των Υπηρεσιών του Δήμου μια σειρά ενεργειακών αναβαθμίσεων και παρεμβάσεων έχουν ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

Πρόκειται για αναβαθμίσεις και παρεμβάσεις σε υποδομές στις οποίες φιλοξενούνται τα παιδιά της πόλης μας ή απολαμβάνουν των υπηρεσιών τους οι μεγαλύτεροι πολίτες.

Συγκεκριμένα:

1.Ενεργειακή αναβάθμιση παιδικού σταθμού επί της οδού Λάδωνος

2.Ενεργειακή αναβάθμιση Β΄ΚΑΠΗ Δήμου Αγίας Παρασκευής.

3.Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό επί της οδού Βορρά, Δήμου Αγίας Παρασκευής.

4.Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο Δημοτικό Νηπιαγωγείο επί της οδού Λεωνίδου

Στα τέσσερα αυτά έργα, η χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Αττική 2014-2020» ανέρχεται στο ποσό των 542.897,65 ευρώ, ενώ ο Δήμος συμμετέχει συγχρηματοδοτώντας με το ποσό των 76.606,35 ευρώ.

energeiaki anav2


Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τέσσερις μελέτες συντάχθηκαν από τις Υπηρεσίες του Δήμου Αγίας Παρασκευής, με τη συνδρομή εξωτερικού συμβούλου για τις ενεργειακές μελέτες.

energeiaki anava3

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Βασίλης Ζορμπάς όταν ενημερώθηκε για την επιτυχή κατάληξη της ένταξης και του 4ου έργου στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020» προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Οι πολίτες απαιτούν δράσεις και έργα υψηλών προδιαγραφών. Εμείς, με σκληρή δουλειά και εμπιστοσύνη στις Υπηρεσίες μας θέτουμε υψηλούς στόχους, τους οποίους και επιτυγχάνουμε. Προχωράμε σε έργα που αυξάνουν ή αναβαθμίζουν τις δημοτικές υποδομές προς όφελος των δημοτών και των παιδιών μας, δαπανώντας ελάχιστα χρήματα σε σύγκριση με τα προσδοκώμενα. Με χρηστή διοίκηση αξιοποιούμε όλα τα διατιθέμενα χρηματοδοτικά εργαλεία για να αλλάξουμε την πόλη μας. Αφήνουμε πίσω μας λογικές αδράνειας και εμμονές των «δυνάμεων» του χθες. Μέρα με την ημέρα η Αγία Παρασκευή αλλάζει πρόσωπο».

energeiaki anava4

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software