"Δεν είναι κακό να ρωτά κανείς, ΑΛΛΑ να αγνοεί ακόμα και τα βασικά … ;"

| Νέα του Δήμου
"Δεν είναι κακό να ρωτά κανείς, ΑΛΛΑ να αγνοεί ακόμα και τα βασικά … ;"

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, Βασίλης Ζορμπάς, δίνει τη δική του απάντηση σε ερωτήματα αναφορικά με τη δήθεν καθυστέρηση της έναρξης των εργασιών κατασκευής του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου.

"Με μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε την δημόσια ανάρτηση Δημοτικού Συμβούλου (και τέως Δημάρχου) με ερωτήματα σχετικά με τη δήθεν καθυστέρηση έναρξης των εργασιών κατασκευής του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής.

Στην ανάρτηση αυτή εγείρει ερωτήματα που έχουν ήδη απαντηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της 24ης Φεβρουαρίου 2021, προσπαθώντας με την άμεση συνεπικουρία του συνοδοιπόρου του «γνωστού» Δημοτικού Συμβούλου, του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» να αναδείξει δήθεν κωλυσιεργίες στην έναρξη εργασιών του έργου που οφείλονται σε σφάλματα ή παραλείψεις της Δημοτικής Αρχής.

Καίτοι, θα όφειλε να γνωρίζει λόγω της μακρόχρονης ενασχόλησης του με τα κοινά του Δήμου, τον ενημερώνουμε ότι το έργο υλοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής, ενώ η συμμετοχή του Δήμου περιορίζεται στο να επικουρεί την Περιφέρεια Αττικής και τον Ανάδοχο για την άρτια και ομαλή εκτέλεση της σύμβασης. Δεν τον παραπέμπουμε όμως στη Περιφέρεια για τις απαντήσεις στα ερωτήματα του, σεβόμενοι το φόρτο εργασιών και τις ευθύνες των Υπηρεσιών της. Απαντούμε, εκ νέου και δημόσια πλέον, σε όσα θα όφειλε να γνωρίζει μετά από 25 χρόνια ενασχόλησης με τα τοπικά κοινά :

Όσον αφορά τις «δήθεν» καθυστερήσεις, ενημερώνουμε τους Πολίτες της Αγίας Παρασκευής και τον ερωτώντα Δημοτικό Σύμβουλο, ότι οφείλονται στις διαδικασίες για την έκδοση των αδειών κατεδαφίσεων των παλαιών κτισμάτων, που απαιτούν, πέραν των υπολοίπων δικαιολογητικών του φακέλου, και γνωμοδότηση από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, στο οποίο ο Ανάδοχος έχει ήδη υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αναμένεται η κρίση του.

Επιπλέον, εκκρεμεί ο ορισμός των υπεύθυνων υπαλλήλων από την πλευρά της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας για την επίβλεψη των εκσκαφικών εργασιών κάτι που αναμένεται να γίνει τις αμέσως προσεχείς ημέρες.

Προς απάντηση τυχόν νέων ερωτημάτων, καλοπροαίρετων ή μη, που μπορεί να προκύψουν, ενημερώνουμε ότι οι ενέργειες για την έκδοση των αδειών κατεδαφίσεων και ορισμό αρχαιολόγου γίνονται με μέριμνα του αναδόχου, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας, χωρίς ουσιαστική συμμετοχή των Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Τέλος, η κοπή των πεύκων προβλέπονταν ρητά στην εν ισχύ οικοδομική άδεια για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου, ενώ ήδη έχει γίνει και αναθεώρηση της με τον ορισμό νέων επιβλεπόντων στο στέλεχος της Οικοδομικής Άδειας, μετά την συνταξιοδότηση ή αποχώρηση τεχνικών στελεχών από το Δήμο μας. Ουδεμία ημέρα καθυστέρησης οφείλεται στη κοπή των πεύκων και οι περί του αντιθέτου αιτιάσεις τμημάτων της αντιπολίτευσης απλά εκφράζουν τον ευσεβή τους πόθο.

Η Δημοτική Αρχή της Αγίας Παρασκευής είναι αποφασισμένη να συνδράμει με κάθε μέσο, την Περιφέρεια Αττικής και τον Ανάδοχο του έργου για την άρτια, έντεχνη και εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου. Το Νέο Δημαρχιακό Μέγαρο Αγίας Παρασκευής είναι ένα έργο που θα πρέπει να μας ενώνει και όχι να μας διχάζει με μικροπολιτικές σκοπιμότητες και τακτικισμούς".  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software