Ανακοίνωση κατάληψης οδοστρωμάτων λόγω έργων

| Νέα του Δήμου
Ανακοίνωση κατάληψης οδοστρωμάτων λόγω έργων

Στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπλαση οδού Ευεργέτου Γιαβάση και λοιπών οδών στην περίμετρο της κεντρικής πλατείας» ο Ανάδοχος ‘Arkiton A.E’, θα προβεί στη μερική κατάληψη του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων, χωρίς διακοπή κυκλοφορίας:

Α. Της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου (από την οδό Λ. Μεσογείων προς και έως την οδό Στρ. Τόμπρα)

Β. Της οδού Στρ. Τόμπρα (από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου προς και έως την οδό Ευεργέτου Γιαβάση)

Γ. Της οδού Ευεργέτου Γιαβάση (από την οδό Αιγαίου Πελάγους προς και έως την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου και από την οδό Στρ. Τόμπρα προς και έως την οδό Αγίου Ιωάννου)

Δ. Της οδού Αγίου Ιωάννου (από τον αρ.4, φούρνος Απολλώνιο, προς και έως τη Λ. Μεσογείων)
από τις 27/02/2021 έως και τις 28/02/2021, για τις εργασίες διαγράμμισης στα πλαίσια του έργου ‘Ανάπλαση οδού Ευεργέτου Γιαβάση και λοιπών οδών στην περίμετρο της κεντρικής πλατείας’

Παρακαλείσθε να μην σταθμεύετε στις εν λόγω οδούς!

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software