Μέλος του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, Βασίλης Ζορμπάς

| Νέα του Δήμου
Μέλος του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, Βασίλης Ζορμπάς

Έπειτα από απόφαση του Υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ 62/02.02.2021), ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, Βασίλης Ζορμπάς ορίζεται ως τακτικό μέλος-εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας και Ερευνών.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software