Το «Βοήθεια στο Σπίτι» υλοποίησε 109 νέα αιτήματα

| Νέα του Δήμου
Το «Βοήθεια στο Σπίτι» υλοποίησε 109 νέα αιτήματα

Το σπουδαίο έργο του «Βοήθεια στο Σπίτι» στην πόλη μας συνεχίζεται. Οι άνθρωποι του προγράμματος και την εβδομάδα που μας πέρασε βρέθηκαν στο πλευρό των συνανθρώπων μας, στηρίζοντάς τους με κάθε τρόπο.

Είναι χαρακτηριστικό πως την περίοδο 25/01/21 έως και 29/01/21 υλοποιήθηκαν συνολικά 109 αιτήματα κατοίκων του Δήμου μας.
Συγκεκριμένα:

Πενήντα επτά (57) αιτήματα από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι»

Είκοσι (20) αιτήματα για νοσηλευτικές πράξεις και συνταγογραφήσεις από την Νοσηλεύτρια των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι»

Τριάντα δύο (32) αιτήματα από την Οικογενειακή βοηθό των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι».

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software