Εξώδικη Διαμαρτυρία και Πρόσκληση προς τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

| Νέα του Δήμου
Εξώδικη Διαμαρτυρία και Πρόσκληση προς τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Με δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, Βασίλης Ζορμπάς, ενημερώνει τους δημότες της πόλης για την εξώδικη διαμαρτυρία και πρόσκληση που απέστειλε προς τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Σπυρίδωνα Κοκκινάκη.

Αναλυτικά η δήλωση του Δημάρχου και τα σχετικά έγγραφα:

«Αγαπητοί συμπολίτες μου,

Οφείλω να σας ενημερώσω για το θέμα της ψήφισης του Τεχνικού Προγράμματος-Προϋπολογισμού, για το οποίο έχει γίνει και συνεχίζει να γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση από κάποιους επικεφαλής της αντιπολίτευσης.

Στις 15.12.2020 συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο Προϋπολογισμός. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αμφισβητήθηκε από την Διοίκηση του Δήμου, αλλά και από εμένα προσωπικά με βάση τον νόμο 4623/2019 άρθρο 8, με αποτέλεσμα να αποστείλω το κάτωθι έγγραφο (ΕΓΓΡΑΦΟ 1) στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Συγκεκριμένα το έγγραφο εστάλει στις 21.12.2020, με αριθμό πρωτοκόλλου 28763 προς τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Σπυρίδωνα Κοκκινάκη και στο Τμήμα Αυτοδιοίκησης και ΝΠΔΔ της ως άνω Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

ΕΓΓΡΑΦΟ 1

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττική όφειλε εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος που προβλέπει ο νόμος να απαντήσει στο έγγραφό μας αυτό. Δυστυχώς όμως έως σήμερα (29.01.2021) δεν έχουμε λάβει ουδεμία απάντηση με αποτέλεσμα στις 26.01.2021 να αναγκαστούμε να αποστείλουμε εξώδικη διαμαρτυρία και πρόσκληση προς τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Σπυρίδωνα Κοκκινάκη, η οποία κοινοποιήθηκε επίσης και προς:

Α) Τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη

Β) Τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα.

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software