Εκατόν τέσσερα (104) νέα αιτήματα από το «Βοήθεια στο Σπίτι» σε μία εβδομάδα

| Νέα του Δήμου
Εκατόν τέσσερα (104) νέα αιτήματα από το «Βοήθεια στο Σπίτι» σε μία εβδομάδα

Μέσα σε πέντε ημέρες το «Βοήθεια στο Σπίτι» έδειξε και πάλι την δυναμική του αλλά και την άκρως ουσιαστική του προσφορά στους συνανθρώπους μας. Οι συνεργάτες των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» από τις 18/01/2021 έως και τις 22/01/2021 υλοποίησαν εκατόν τέσσερα (104) νέα αιτήματα των δημοτών της πόλης μας.

Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν στην ανωτέρω χρονική περίοδο τα εξής αιτήματα των κατοίκων του Δήμου μας:

ΠΕΝΗΝΤΑ (50) αιτήματα από τους Κοινωνικούς λειτουργούς των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι».

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ (29) αιτήματα για νοσηλευτικές πράξεις και συνταγογραφήσεις από τις Νοσηλεύτριες των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι».

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) αιτήματα από τις Οικογενειακές βοηθούς των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι».

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software