Υλοποίηση 110 νέων αιτημάτων του «Βοήθεια στο Σπίτι»

| Νέα του Δήμου
Υλοποίηση 110 νέων αιτημάτων του «Βοήθεια στο Σπίτι»


Οι άνθρωποι του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» δεν έχουν σταματήσει ούτε στιγμή να βρίσκονται στο πλευρό των συνανθρώπων μας που το έχουν ανάγκη. Είναι χαρακτηριστικό πως και μετά το πέρας των εορτών το πρόγραμμα συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία του με γοργούς ρυθμούς.

Την περίοδο 11/01/2021 έως και 15/01/2021 υλοποιήθηκαν εκατόν δέκα (110) αιτήματα συμπολιτών μας.

Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν στην ανωτέρω χρονική περίοδο τα εξής αιτήματα των κατοίκων του Δήμου μας:

*ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ (52) αιτήματα από τους Κοινωνικούς λειτουργούς των προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι.

*ΤΡΙΑΝΤΑ (30) αιτήματα για νοσηλευτικές πράξεις και συνταγογραφήσεις από τις Νοσηλεύτριες των προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι.

*ΕΙΚΟΣΙ ΟΧΤΩ (28) αιτήματα από τις Οικογενειακές βοηθούς των προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software