Διακοπή κυκλοφορίας λόγω εκτέλεσης έργων

| Νέα του Δήμου
Διακοπή κυκλοφορίας λόγω εκτέλεσης έργων


Διακοπή κυκλοφορίας αλλά και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 14/01/2021 έως και τις 18/01/2021, για τις ανάγκες του έργου «Ανάπλαση οδού Ευγ. Γιαβάση και λοιπών οδών στην περίμετρο της κεντρικής πλατείας».

Συγκεκριμένα, από αύριο (Πέμπτη 14/01/2021) θα υπάρξει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων:

- επί της οδού Αγίου Ιωάννου (στο ύψος της οδού Ευεργέτου Γιαβάση και κατά μήκος της νησίδας της οδού Αγίου Ιωάννου)

- και επί της οδού Ευργέτου Γιαβάση από την οδό Στρατηγού Τόμπρα προς και έως την οδό Αγίου Ιωάννου.

Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:

- Από την οδό Αγίου Ιωάννου (για τα οχήματα που κινούνται προς τη Λ. Μεσογείων) – αριστερά στην οδό Αχιλλέως – αριστερά στην οδό Αιγαίου Πελάγους- δεξιά στην οδό Ναυπλίου και δεξιά στην οδό Ειρήνης

- Από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, δεξιά στην οδό στην οδό Στρ. Τόμπρα, δεξιά στην οδό Αχιλλέως και αριστερά στην οδό Αιγαίου Πελάγους

Σημειώνεται ότι από το εν λόγω τμήμα διέρχονται λεωφορεία του ΟΑΣΑ και έχει εκδοθεί η απόφαση για τις σχετικές ρυθμίσεις, η οποία είναι η ακόλουθη:

-Μερική προσωρινή τροποποίηση των λεωφ. γραμμών 406, 421, Β5 στις 19 για το διάστημα 14-1-2021 έως 24-1-2021 λόγω έργων στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου (από Μεσογείων έως Τόμπρα), ως εξής:


421 προς Αγ. Παρασκευή: Από Αγ. Παρασκευής δεξιά Μεσογείων, δεξιά στο σταθμό Μετρό Νομισματοκοπείο τέρμα.

421 από Αγ. Παρασκευή: Από στο σταθμό Μετρό Νομισματοκοπείο αριστερά Μεσογείων, αριστερά Αγ. Παρασκευής, συνέχει ως έχει.

406 προς τέρμα: Από Πελοποννήσου, αριστερά Ειρήνης, δεξιά Μεσογείων, αριστερά Αγ. Παρασκευής, συνέχεια ως έχει.

406 προς αφετηρία: Από Αγ. Παρασκευής, δεξιά Μεσογείων, δεξιά στο σταθμό Μετρό Νομισματοκοπείο τέρμα.

Β5 προς Αγ. Παρασκευή: Από Ειρήνης, αριστερά Μεσογείων, τέρμα στο στ. μετρό Νομισματοκοπείο.

Β5 προς σταθμό Λαρίσης: Από στ. μετρό Νομισματοκοπείο, δεξιά Μεσογείων, συνέχεια ως έχει.

Στάσεις θα πραγματοποιούνται στις ήδη υπάρχουσες.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software