Υλοποίηση 51 νέων αιτημάτων από το «Βοήθεια στο Σπίτι»

| Νέα του Δήμου
Υλοποίηση 51 νέων αιτημάτων από το «Βοήθεια στο Σπίτι»


Κατά την διάρκεια της εορταστικής περιόδου ο Δήμος Αγίας Παρασκευής και οι άνθρωποι του «Βοήθεια στο Σπίτι» δε σταμάτησαν να βρίσκονται στο πλευρό των ανθρώπων που το έχουν ανάγκη. Είναι χαρακτηριστικό πως ακόμα και την τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» υλοποίησε συνολικά 81 νέα αιτήματα κατοίκων της πόλης μας.


Αναλυτικά:

*ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ (51) αιτήματα από τους Κοινωνικούς λειτουργούς των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι»

*ΕΙΚΟΣΙ (20) αιτήματα για νοσηλευτικές πράξεις και συνταγογραφήσεις από τις Νοσηλεύτριες των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι»

*ΔΕΚΑ (10) αιτήματα από τις Οικογενειακές βοηθούς των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» .

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software