ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Τ.Α.Π.)

| Νέα του Δήμου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Τ.Α.Π.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εξυπηρέτηση του κοινού για το Τ.Α.Π. από τις 04/01/2021 έως και 31/01/2021 θα πραγματοποιείται λόγω αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος κάθε Τετάρτη, κατόπιν ραντεβού.

Ώρες κοινού: 09:00-13:00

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software