ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ INTERNET ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

| Νέα του Δήμου
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ INTERNET ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγίας Παρασκευής αναγνωρίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των Σχολείων της, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων που έχει δημιουργήσει η πανδημία Covid-19, προχώρησε στην αναβάθμιση της ταχύτητας του διαδικτύου (internet), σε γραμμές των σχολείων προκειμένου να ανταποκριθούν καλύτερα στις απαιτήσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.


Η απόφαση αυτή πάρθηκε στο πλαίσιο των κινήσεων που γίνονται από τον Δήμο προκειμένου να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το μέτρο της τηλεκπαίδευσης τόσο για τους καθηγητές των σχολείων μας, όσο και για τους ίδιους τους μαθητές.

Θυμίζουμε ότι ο Δήμος Αγίας Παρασκευής είχε προχωρήσει σε έκτακτη επιχορήγηση ύψους 70.000 ευρώ στην Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή για να προμηθευτούν φορητούς υπολογιστές έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του συγκεκριμένου μέτρου.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software