ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΠ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

| Νέα του Δήμου
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΠ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ


Λόγω των επιπλέον αναγκών που έχουν δημιουργηθεί για την καταπολέμηση της πανδημίας Covid-19, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής έλαβε επιπρόσθετη επιχορήγηση Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, ύψους 454.258 ευρώ.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software