ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ (105) ΝΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

| Νέα του Δήμου
ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ (105) ΝΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»


Το «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» συνεχίζει να βρίσκεται αδιαλείπτως στο πλευρό των δημοτών της Αγίας Παρασκευής. Ειδικά αυτή την εποχή που αρκετοί συνάνθρωποί μας χρειάζονται ακόμα περισσότερο τη βοήθειά μας οι υπάλληλοι του προγράμματος δείχνουν εμπράκτως την στήριξή τους.


Αυτή την εβδομάδα, από τις 7/12/2020 έως και τις 11/12/2020, το «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» υλοποίησε 105 συνολικά αιτήματα δημοτών.

Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν στην ανωτέρω χρονική περίοδο τα εξής αιτήματα των κατοίκων του Δήμου μας:

*Πενήντα ένα (51) αιτήματα από τους Κοινωνικούς λειτουργούς των προγραμμάτων «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».

*Τριάντα τέσσερα (34) αιτήματα για νοσηλευτικές πράξεις και συνταγογραφήσεις από τις Νοσηλεύτριες των προγραμμάτων «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».
Είκοσι (20) αιτήματα από τις Οικογενειακές βοηθούς των προγραμμάτων «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software