ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Γ.ΠΑΤΟΥΛΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

| Νέα του Δήμου
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ  Γ.ΠΑΤΟΥΛΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (1/12/20 )με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, παρουσία του Πρόεδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ιωάννη Σαρμά, Αντιπεριφερειαρχών, των Δημάρχων της Αττικής και του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Γ. Σελίμη, συμμετείχε και ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Βασίλης Ζορμπάς.


Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η Διαδικασία Ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο της ύπαρξης, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς που υπάγονται στην ελεγκτική του δικαιοδοσία.

Ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα να καταγραφούν από τον κάθε φορέα αναλυτικά οι διαδικασίες παραγωγής ή διενέργειας πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες και ακολούθως να εντοπισθούν, για κάθε φάση της διαδικασίας οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι, ενώ τέλος για κάθε κίνδυνο να εγκατασταθεί η κατάλληλη δικλίδα αποτροπής του.

Ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση και συνεργασία μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Ελεγκτικού Συνεδρίου προκειμένου να μπορούν να εξασφαλιστούν γρήγορες και ασφαλείς διαδικασίες. Επιπλέον αναφερόμενος στον προληπτικό έλεγχο τον χαρακτήρισε ως «εργαλείο για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της νομιμότητας».

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software