ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

| Νέα του Δήμου
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ


Έπειτα από πρωτοβουλία του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής, Βασίλη Ζορμπά και την εξαιρετική συνεργασία της ειδικής συνεργάτιδος (υπεύθυνης του προγράμματος του Δήμου για τα αδέσποτα) Ελευθερίας Παπαδόπουλου, αλλά και του προϊσταμένου της Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Τζιντάνου, γίνεται γνωστό πως ο Δήμος μας, για πρώτη φορά τα τελευταία πέντε χρόνια, θα λάβει χρηματοδότηση ύψους, 15.331,20 ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής για την φροντίδα των αδέσποτων ζώων.


Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Αττικής με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε πως κατόπιν της αξιολόγησης με αρ. πρωτ. 20101/21-09-2020 αίτησης που κατατέθηκε από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής και έλεγχο της νομιμότητας, ορθότητας και πληρότητας, (σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίου λογιστικού και περί προμηθειών του δημοσίου), των δικαιολογητικών του άρθρου 4, της Κ.Υ.Α. 1593/166597/05-07-2019 (ΦΕΚ Β΄2894), η Επιτροπή έλαβε τις τελικές αποφάσεις και συνέταξε Πρακτικό στο οποίο ομόφωνα εισηγήθηκε την χρηματοδότηση του συνολικού ποσού των 15.331,20 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), που αφορά επιλέξιμες δαπάνες ποσού 2.962,98 € (Αγορά Τροφών), η χρηματοδότηση του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 50%, ποσού 12.368,22 € (Παροχή υπηρεσιών και Αγορά Φαρμάκων), η χρηματοδότηση των οποίων ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 70% του συνόλου τους.

Στο αποτέλεσμα αυτό καταλυτικός υπήρξε για μία ακόμα φορά ο ρόλος του Συλλόγου Ζωόφιλων της Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται συνεχώς σε στενή συνεργασία με την Δημοτική Αρχή, έτσι ώστε οι μικροί μας φίλοι να τυγχάνουν των καλύτερων δυνατών συνθηκών διαβίωσης.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software