Αναβαθμίζονται ο Παιδικός Σταθμός της Λάδωνος και το Β΄ ΚΑΠΗ

| Νέα του Δήμου
Αναβαθμίζονται ο Παιδικός Σταθμός της Λάδωνος και το Β΄ ΚΑΠΗ

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, με συντονισμένες προσπάθειες των Υπηρεσιών του και της Δημοτικής Αρχής, εξασφάλισε τη χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», δύο πολύ σημαντικών παρεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των Δημοτικών Κτηρίων. Πρόκειται για την ενεργειακή αναβάθμιση του Παιδικού Σταθμού επί της οδού Λάδωνος και του Β’ ΚΑΠΗ του Δήμου στον Τσακό.

Ο Παιδικός Σταθμός επί της οδού Λάδωνος, στεγάζεται σε κτήριο με τρία (3) υπέργεια επίπεδα και τμήμα υπογείου, συνολικής επιφανείας 720 τ.μ. Το κτήριο, κατασκευής το 1993, βρίσκεται εντός του αστικού ιστού του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Με τη συγκεκριμένη δράση πρόκειται να υλοποιηθούν οι ακόλουθες επεμβάσεις – νέες εγκαταστάσεις, για την ενεργειακή αναβάθμισή του:

 • Θερμοπρόσοψη εξωτερικών επιφανειών τοιχοποιίας,

 • Νέα θερμομόνωση και υγρομόνωση δωμάτων του κτιρίου,

 • Εγκατάσταση νέου κεντρικού συστήματος ψύξης,

 • Εγκατάσταση νέου ηλιοθερμικού συστήματος για παραγωγή ζεστού νερού,

 • Αντικατάσταση υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων με νέα, τεχνολογίας led.

Το Β’ Κ.Α.Π.Η. Αγίας Παρασκευής αποτελείται από ισόγειο κτήριο με τμήμα υπογείου, επί της οδού Μπουμπουλίνας, συνολικής επιφανείας 350 τ.μ. Το κτήριο, κατασκευής προ του 1955, βρίσκεται εντός του αστικού ιστού του Δήμου Αγίας Παρασκευής. Σήμερα, σε κανένα δομικό στοιχείο δεν υπάρχουν μονώσεις. Τα ανοίγματα είναι κουφώματα αλουμινίου που στηρίζονται στις προϋπάρχουσες ξύλινες κάσες και παρουσιάζουν σημάδια έντονης φθοράς. Οι χώροι του υπογείου είναι βοηθητικοί και παρουσιάζουν έντονα σημάδια υγρασίας και φθορών.

Στο πλαίσιο της παρούσας χρηματοδότησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες επεμβάσεις – νέες εγκαταστάσεις, για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου:

 • Θερμοπρόσοψη εξωτερικών επιφανειών τοιχοποιίας,

 • Νέα θερμομόνωση και υγρομόνωση δωμάτων του κτιρίου,

 • Αντικατάσταση υφισταμένων κουφωμάτων ισογείου, με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης,

 • Εγκατάσταση νέου κεντρικού συστήματος ψύξης,

 • Εγκατάσταση νέου ηλιοθερμικού συστήματος για παραγωγή ζεστού νερού,

 • Αντικατάσταση υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων με νέα, τεχνολογίας led.

Οι μελέτες συντάχθηκαν με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, με τη συνδρομή εξωτερικού συμβούλου για την επιλογή των βέλτιστων ενεργειακών παρεμβάσεων. Εκτιμάται ότι θα εξοικονομηθούν περίπου 135.000 κιλοβατώρες κατ΄ έτος, ενώ θα υπάρξει και ετήσια μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 33 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα.

Οι συγκεκριμένες δράσεις θα χρηματοδοτηθούν κατά 328.800 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», ενώ η συμμετοχή από ίδιους πόρους του Δήμου Αγίας Παρασκευής είναι 6.453,60 €.

Η ένταξη των συγκεκριμένων έργων υπεγράφη στις 31/08/2020, στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργιο Πατούλη, παρουσία του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής Βασίλη Ζορμπά και του Αντιδημάρχου Νίκου Μαλάμου. Παρόντες ήταν ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επ. Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής Δημήτρης Δρόσης καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μιλτιάδης Κύρκος.

Μετά την υπογραφή της ένταξης, ο Δήμαρχος ευχαρίστησε την Περιφέρεια Αττικής και τον Περιφερειάρχη για την άψογη και αδιάληπτη συνεργασία με τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας και δήλωσε την προσήλωση της Δημοτικής Αρχής «στην αναζήτηση χρηματοδοτήσεων και δράσεων που βελτιώνουν τις υποδομές της πόλης προς ωφέλεια όλων των πολιτών. Κάθε δυνατότητα δράσης και χρηματοδότησης θα εξετάζεται λεπτομερώς, ενώ οι ανάγκες, για την υποστήριξη των προτάσεων του Δήμου με επαρκείς μελέτες, θα μπαίνουν σε απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα». 

ΛΑΔΩΝΟΣ Β ΚΑΠΗ 2

ΛΑΔΩΝΟΣ

Ο Παιδικός Σταθμός επί της οδού Λάδωνος

 

B KAPH

Το Β΄ ΚΑΠΗ Αγίας Παρσκευής

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software