Εγκρίθηκε από την Eurobank το Δάνειο για το Ο.Τ. 119

| Νέα του Δήμου
Εγκρίθηκε από την Eurobank το Δάνειο για το Ο.Τ. 119

Με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους η Eurobank ενέκρινε το Δάνειο που είχε ζητήσει ο Δήμος, ύψους 2.750.000 €, για την αγορά του Οικοδομικού Τετραγώνου 119, εκεί που στεγάζονταν τα πρώην Εκπαιδευτήρια «Μακρή».

Ανοίγει έτσι ο δρόμος στον Δήμο Αγίας Παρασκευής για τη διεκδίκηση και απαλλοτρίωση του ακινήτου, το οποίο πρόκειται να καλύψει ανάγκες στέγασης της σχολικής κοινότητας.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software