Η αλήθεια για τις συμβάσεις των ΠΑΙΣΔΑΠ

| Νέα του Δήμου
Η αλήθεια για τις συμβάσεις των ΠΑΙΣΔΑΠ

Σχετικά με το θέμα της μη ανανέωσης 24 συμβάσεων, από τις 48, ορισμένου χρόνου στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙΣΔΑΠ) καθώς κάποιοι, για δικούς τους μικροπαραταξιακούς λόγους, έκριναν σκόπιμο να προτρέξουν με ανακοινώσεις στις οποίες εμπεριέχονται πολλές ανακρίβειες ή ακόμη και ψεύδη όπως π.χ. ότι «απολύουμε» εργαζόμενους, οφείλω να ενημερώσω τους δημότες ως προς το ποια είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ.

Καταρχάς φέτος, μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των παιδιών στους ΠΑΙΣΔΑΠ, μείωση που οφείλεται σε τρεις παράγοντες: Στο ότι θα λειτουργήσει η δίχρονη προσχολική αγωγή, μειώθηκε η δυναμικότητα των ΠΑΙΣΔΑΠ και υπήρξε μειωμένος αριθμός αιτήσεων εγγραφής.

Αποτέλεσμα είναι να απαιτείται σημαντικά μικρότερος αριθμός εργαζομένων, σε κάποιες ειδικότητες, αφού ο αριθμός τους είναι απόλυτα και βάσει διατάξεων συνδεδεμένος με τον αριθμό των παιδιών. Συνεπώς, η διοίκηση όφειλε να μην ανανεώσει συμβάσεις κάποιων ειδικοτήτων, που έληξαν στις 31 Αυγούστου, αφού αυτές, με τα σημερινά δεδομένα, υπερκαλύπτονται από μονίμους ή αορίστου χρόνου υπαλλήλους των ίδιων ειδικοτήτων. Σε ειδικότητες που δεν επαρκούν, ανανέωσε τις συμβάσεις.

Σε αντίθετη περίπτωση, αν ανανεώνονταν όλες οι συμβάσεις, θα εξακολουθούσαν να παραμένουν στους ΠΑΙΣΔΑΠ 24 επιπλέον συμβασιούχοι υπάλληλοι, ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, των οποίων οι αποδοχές συνολικού ύψους άνω των 300.000 ετησίως, θα βάρυναν τον Προϋπολογισμό του Δήμου.

Η απόφαση αυτή, δεν ήταν εύκολη για τη Δημοτική Αρχή. Δεν είναι εύκολο να  γνωρίζεις ότι προστίθενται 24 ακόμη στις στρατιές των εκατοντάδων χιλιάδων του ιδιωτικού τομέα, που αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας. Δεν είμαστε ανάλγητοι. Ήταν όμως απόφαση επιβεβλημένη, αφού παραμονή εργαζομένων επί του παρόντος,  χωρίς αντικείμενο, δεν θα ήταν ούτε νόμιμη ούτε ηθική. Είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι οι επικεφαλής της αντιπολίτευσης (οι κ.κ. Σταθόπουλος, Μυλωνάκης, Μουστόγιαννης αλλά και ο κ. Οικονόμου), στην υποθετική περίπτωση που τετραγωνίζαμε τον κύκλο και διατηρούσαμε όλες τις συμβάσεις, υπό αυτές τις συνθήκες, θα μας κατηγορούσαν ότι κατασπαταλούμε τα χρήματα των δημοτών.

Άλλωστε από τις ανακοινώσεις τους απουσιάζει το πιο απλό: η πρότασή τους.

Σε κάθε περίπτωση, ως Δήμαρχος, έχω από καιρό προβεί σε κάποιες στοχευμένες ενέργειες, των οποίων τα αποτελέσματα αναμένω εντός των προσεχών ημερών, που θα οδηγήσουν σε όφελος  των δημοτών, των ΠΑΙΣΔΑΠ και των εργαζομένων του. Όμως, κάθε πράγμα στον καιρό του.

Βασίλης Ζορμπάς

Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software