Ημέρες και ώρες λειτουργίας του ΚΕΠ της πόλης μας

| Νέα του Δήμου
Ημέρες και ώρες λειτουργίας του ΚΕΠ της πόλης μας

Για τον μήνα Αύγουστο το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της πόλης μας θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00 - 14:30 για την εξυπηρέτηση του κοινού.

Τέλος Αυγούστου θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τη λειτουργία του από Σεπτέμβριο.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software